Libreoffice - Ваш основен инструмент

Base

Base, инструментът за работа с бази данни в LibreOffice

Мощен мениджър за всички бази данни

Base е пълнофункционален настолен инструмент за работа с бази данни, проектиран да удовлетвори нуждите на широк кръг потребители и за различни начини на употреба, като например:

  • следене движението на обекти и групи;
  • поддръжка на потребителски информационни бази данни;
  • поддръжка оценяването на учащи се и на учебни програми;
  • съхраняване на информация от изследвания и експериментални данни;
  • съхраняване на статистически данни и за преброяване на населението;
  • изготвяне на месечни финансови отчети в компании и организации;
  • управление на данни от финансови ревизии, управление на качеството и производствени данни.

Base предоставя помощници, подпомагащи потребители, които са начинаещи в създаването на бази данни (или в ползването на Base) да създават таблици, заявки, форми и рапорти. Base идва с комплект, предварително дефинирани шаблони на таблици за работа с активи, клиенти, поръчки за продажби, фактури и много други често срещани приложения.

Ако Ви е нужна база данни за еднопотребителска работа, Base идва с конфигурирана пълна HSQL машина за релационна база данни. Това е идеално решение за несложни задачи и за хора, нуждаещи се от лесна за разбиране и лесна за работа система: данните се съхраняват направо в Base файловете, а получавате също и естествена поддръжка за dBase файлове.

Но Base е снабден също и с мощни функционалности, предоставящи на професионалистите вградена поддръжка за някои от най-широко използваните многопотребителски платформи за бази данни: MySQL, Adabas D, MS Access и PostgreSQL. В допълнение, вградената поддръжка на драйвери по стандартите JDBC и ODBC, Ви позволяват да се свързвате и към виртуални и други съществуващи машини за бази данни.

Base е нещо повече от инструмент, който може да се използва за самостоятелни приложения: той също така е перфектно интегриран с другите приложения в LibreOffice. Например:

  • Base може да предоставя адресни данни за циркулярни писма във Writer, използвайки протокола на индустриалния LDAP стандарт, или използвайки често използвани формати за адресни книги като Microsoft Outlook, Microsoft Windows и Mozilla;
  • Base може да бъде използван за създаването на свързани области с данни във файлове на Calc за data pilot анализи или като база за диаграми.

Поради това, въпреки че Base е сам по себе си мощно приложение, той също и добавя основна функционалност и потенциал към другите приложения в LibreOffice. Ако го използвате заедно с вградения във всички компоненти в LibreOffice механизъм за работа с макроси, Вие имате възможности за приложения, които са ограничени почти само от Вашето въображение.