Libreoffice - Ваш основен инструмент

Draw

Draw, инструментът за графики и диаграми в LibreOffice

Инструмент за диаграми и графики за всякакви цели

Draw Ви позволява да направите всичко - от набързо нахвърляна скица, до сложен план и Ви дава възможността да комуникирате с графики и диаграми. С максимална големина на страницата 300cm на 300cm, Draw е отличен пакет за създаване на технически чертежи, обикновени постери, и много други.

Вие можете да подредите най-използваните от Вас инструменти за чертане по екрана, готови за ползване с едно цъкване и да използвате предимството на панела "Стилове и формати", за да са Ви подръка всички Ваши графични стилове.

Може да работите с обектите, като имате възможността да ги въртите в две или в три равнини. Панелът "Триизмерни тела" Ви дава възможност да добавяте сфери, пръстени, кубове и други обекти.

Можете да аранжирате обекти като ги групирате, разгрупирате и прегрупирате, като може да ги редактирате, докато са групирани. Усъвършенстваното рендериране Ви позволява да създавате фотореалистични изображения с Ваши собствени шарки, светлинни ефекти, прозрачност, перспектива и много други.

Умни "съединителни линии" ще Ви улеснят в създаването на блок-схеми, организационни схеми, диаграми на мрежи и много други, даже и да нямате вроден талант на художник. Може да зададете Ваши собствени "точки за съединяване", към които съединителните линии да се привързват, с цел по-прецизно и лесно управляемо позициониране.

"Размерни линии" автоматично изчисляват и показват линейни размери, докато чертаете.

Може да използвате галерията с изображения за достъп до стандартно предоставяна графична колекция, или да създадете собствена шарения и да я добавите в галерията.

Можете да съхранявате Вашите графики в OpenDocument формат, новият международен стандарт за документи. Този XML-базиран формат е предназначен да осигури възможност, Вашите файлове да могат да бъдат отваряни от хора, които не ползват LibreOffice. Вашите графики ще са достъпни за който и да е OpenDocument-съвместим софтуер.

Draw може да чете и вмъква изображения във всички най-използвани формати (включително BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF и WMF).

Draw може също да експортира работата Ви във Flash (.swf) формат.