Libreoffice - Ваш основен инструмент

Math

Math, редакторът на формули в LibreOffice

Най-лесният начин за писане на равенства и формули в документи

Math е редакторът на формули в комплекта LibreOffice, който може да бъде извикан във Вашите текстови документи, електронни таблици, презентации и чертежи, за да Ви осигури възможността за вмъкване на перфектно форматирани математически и научни формули. Формулите могат да включват широк кръг от елементи, от дроби, изрази със степенуване и коренуване, интеграли и математически функции, до неравенства, системи от уравнения и матрици.

Вие можете да стартирате Math като самостоятелно приложение направо от стартовия прозорец на LibreOffice или да го извикате, когато Ви е нужно в документ във Writer, електронна таблица в Calc, презентация в Impress или графика в Draw, чрез менюто "Вмъкване" -> "Обект" -> "Формула...".

Езикът за записване на формули в Math е лесен за научаване и използване и Вие, с малко практика, бързо ще научите как да създавате и редактирате сложни формули.

Например, за да вмъкнете дроб (вижте изображението), използвайте думата "over" (на български се превежда "върху"), така: {a} over {b} = {b} over {a + b}. Кривите скоби затварят всяка група елементи.

Компонентите от езика за описване на формули лесно могат да бъдат вмъквани чрез лентите с инструменти и изскачащи менюта:

  • Цъкнете с десния бутон в областта за редактиране за да се покаже изскачащото меню и от категориите изберете това, което Ви е нужно.
  • Можете да вмъкнете гръцки или специални символи след като цъкнете върху бутона "Каталог" в лентата с инструменти, или от менюто "Инструменти" - "Каталог", или пък като цъкнете върху инструмента за сумиране в менюто с инструменти "Елементи".

Можете да зададете различни свойства и да въведете параметри за обектите във формулите чрез менюто "Формат", докато е отворен редактора на формули.

Вашите формули може да бъдат вмъкнати в документите Ви, да бъдат записани в документ във формат OpenDocument formula (*. odf), във формат MathML или PDF.