Libreoffice - Ваш основен инструмент

Templates

Шаблон за автоматизиране управлението на Вашия семеен бюджет с LibreOffice (създаден от Ron Faile)

Автоматизирайте работата си с LibreOffice

За да извършвате повтарящи се действия бързо и лесно, и за да си осигурите постигането всеки път на перфектно представяне на Вашите документи, LibreOffice може да бъде използван с потребителски шаблони за всякакви нужди. Посетете нашия LibreOffice център за шаблони, за да разгледате или свалите нужните Ви шаблони.

Шаблонът е обикновен документ тип "бланка за попълване", който може да бъде попълнен или направо в бланката, или следвайки стъпките на серия покани от автоматизиран помощник. След като веднъж сте въвели необходимата информация, Вие може да я редактирате, записвате и правите с полученото това, което и с обикновен документ.

Шаблоните Ви спестяват времето, необходимо за първоначална подготовка и форматиране на често използвани документи като бюджетни планове (вижте примера отстрани), резюмета, циркулярна кореспонденция и др. и Ви позволяват да създавате документи, които са еднакво форматирани и с които всеки път представяте създаденото от Вас.

Шаблони може да използвате за Вашите текстови документи (Writer), електронни таблици (Calc) и презентации (Impress) и ще намерите много такива за сваляне от собственото хранилище на LibreOffice, а също и от други източници в Internet.

Ако вече сте разработили някакви шаблони или желаете да го правите, моля, проверете за възможността за разработка на шаблони с нашия екип за документация.