Libreoffice - Ваш основен инструмент

Calc

Calc, програмата за електронни таблици в LibreOffice

Електронна таблица, удовлетворяваща всички нужди

Calc е програмата за електронни таблици, от която винаги сте се нуждаели. Начинаещите я намират за интуитивна и лесна за научаване. Тези, на които работата им е да се ровичкат в данни и да трошат числа, ще оценят пълния набор от усъвършенствани функции.

Усъвършенстваната DataPilot технология лесно измъква сурови данни от корпоративна база данни, след което данните могат да бъдат свързвани, сумирани и конвертирани в лесно разбираема информация.

Естественият език на формулите Ви позволява да създавате лесно разбираеми формули с думи (например: "приходи - разходи").

Интелигентният бутон Сума вмъква функция сумиране или междинна сума автоматично, в зависимост от контекста.

Магьосници могат да Ви водят в избора и използването на широка гама от усъвършенствани функции за електронни таблици. Също така, Вие можете да си свалите готови шаблони от хранилището на LibreOffice, решения с електронни таблици, които лесно можете да ползвате наготово.

Стиловете и директното форматиране правят лесно прилагането на гъвкави опции за форматиране на клетки, включително freely-rotating contents, шаблони, фонове, кантове и много други. Ставайки експерт в електронните таблици, използвайки шаблони с вградени функции, така че да използвате отново предварително подготвени страници, Вие можете да се фокусирате върху конкретната работа.

Мениджърът на сценарии позволява анализи "какво ще е ако ..." с натискане на бутон. Например, Вие можете да сравните възвращаемостта с високо, средно и ниско прогнозно ниво на продажбите.

Инструментът Solver в Calc Ви позволява да оптимизирате проблеми, в които оптималната стойност в отделна клетка от електронна таблица трябва да бъде изчислена на базата на ограничения, зададени в други клетки.

Вие можете да работите върху страници съвместно, благодарение на многопотребителската поддръжка в Calc. Вие можете да споделите електронна таблица така, че други потребители лесно да могат да добавят техните данни в нея. Собственикът на таблицата след това лесно може да интегрира новите данни, само с няколко цъквания. Тази функционалност за сътрудничество помага за избягването на конфликти при редактирането.

Можете да съхраните Вашата електронна таблица в OpenDocument формат, новият международен стандарт за документи. Този XML-базиран формат е предназначен да осигури възможност, Вашите файлове да могат да бъдат отваряни от хора, които не ползват Calc. Вашите електронни таблици ще са достъпни за който и да е OpenDocument-съвместим софтуер.

Вие можете също да отваряте Microsoft Excel електронни таблици и да записвате работата си в Excel формат за хора, все още привързани към продуктите на Microsoft. Ако се нуждаете единствено от това, Вашите данни да могат само да бъдат четени, но на голям кръг от устройства и платформи, може да ги запишете в Portable Document Format (.pdf). Calc може да чете .xlsx файлове, създадени с Microsoft Office 2007 за Windows или Microsoft Office 2008 за Mac OS X.